مهندس عبدالحسین متفقهی

متخصص در مشاوره کسب و کار   دیجیتال مارکتینگ   کوچینگ فردی   تصویربرداری حرفه ای   طراحی و تولید سیستم های نرم افزاری   کوچینگ فردی  

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)، ۱۴۰۱

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران